21,000+

Тусламж хүссэн хүний тоо

2,000+

Зөвлөгөө мэдээлэл

1,600+

Гэрээ, баримт бичиг

1,700+

Асуултанд хариулсан

100+

Хуульчид нэгдсэн

130сая+

Иргэд хэмнэсэн

Хамтрагч байгууллага

brand
Монголын хуульчдын холбоо
brand
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
brand
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо
brand
Хууль зүйн туслалцааны төв
brand
Монголын олон улсын арбитр
brand
Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитр
brand
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Цагдаагийн ерөнхий газар

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар
brand
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар
brand
Оюуны өмчийн газар
brand
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний
хөгжлийн ерөнхий газар